тренировка за отслабване

Кардио Тренировка за Отслабване ВКЪЩИ

Тренировка за отслабване с 8 кардио упражнения от статично положение.

Тренировка за отслабване

Може да изпълните тренировката лесно и у дома. Отнема само 25 минути и гори много калории.

ТРЕНИРОВКА В КРЪГОВЕ
0. Разгряване
1. Бокс подскоци ляво-дясно – 1 минута
2. Халф Джак – 1 минута
3. Стречинг почивка – 30 секунди
4. Сумо клек с подскок – 10 повторения
5. Подскоци с колене високо – 70 повторения
6. Стречинг почивка – 30 секунди
7. Половин бърпи – 55 повторения
8. Единичен Джъмпинг Джак – 26 повторения
Разпускане

Почивка между отделните упражнения НЯМА, освен „Стречинг почивка”, която е 2 х 30 секунди за 1 кръг. Между отделните кръгове се почива 1 минута. Правят се общо 3 кръга.